Vítejte na stránkách Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP Olomouc

ONLINE APLIKACE jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost (publikace ke stažení)

Úřední hodiny sekretariátu

Pondělí 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Středa 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Pátek 13:00 – 15:00

Vedení katedry

Vedoucí katedry: Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph. D.
Tajemník katedry: PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.
Sekretariát katedry: Vlasta Gáborová

Ostatní členové katedry

Externí spolupracovníci

 • Mgr. Hana Kretková
 • Mgr. Taťána Nástěstová
 • Mgr. Hana Schmidtová
 • Mgr. Ivona Urbišová
 • Mgr. Michaela Bartošová
 • Mgr. Markéta Krotká
 • Mgr. Hana Obručníková
 • Mgr. Hana Bednářová
 • RNDr. Zdeněk Gaďourek, Ph.D.

Interní doktorandi

 • Mgr. Zdeněk Rechtik
 • Mgr. Michaela Bartošová
 • Mgr. Kateřina Valchářová
 • Mgr. Renata Kovářová
 • Mgr. Alžběta Vaňková
 • Mgr. Iveta Filípková

Externí doktorandi

 • Mgr. Soňa Divilová
 • Mgr. Hájková
 • Mgr. Tereza Kaláčková
 • Mgr. Tereza Koťátková

Aktuality

Informace pro studenty 2. a vyšších ročníků prezenčního studia

Vážené studentky a studenti prezenční formy studia!

 V souvislosti s účastí akademických pracovníků naší katedry na týdenní úvodní náslechové pedagogické praxi s reflexí u 1. ročníku prezenčního studia studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy bude v zimním semestru výuka garantovaná naší katedrou (tj. pouze předměty se zkratkou KPV/zkratka předmětu) zahájena v týdnu od 26. 9. 2022.

Informace pro studenty 1. ročníku prezenční formy studia U1ST a UMŠ

Vážené studentky, vážení studenti 1. ročníku prezenční formy studia!

Výuku v zimním semestru akademického roku 2022/23 u studijního programu U1ST a UMŠ zahájíte disciplínou v rámci úvodní pedagogické praxe, která je týdenní a v rámci studia povinná.

Dostavte se v pondělí 19. 9. 2022 v 9:30 na učebnu P31 v hlavní budově PdF UP (Žižkovo nám. 5).

Z veškeré výuky v tomto týdnu jste omluveni. Řádnou výuku v tomto semestru v jednotlivých předmětech dle rozvrhu zahájíte v týdnu od 26. 9. 2022.

Zpráva ze zahraniční stáže v maďarské Soproni

Na webu ucitel21.cz je k dispozici zpráva ze zahraniční stáže, která proběhla v rámci projektu „Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci

Podmínky pro absolvování předmětů v ISP od akademického roku 2020/21

Závěrečná zpráva projektu Celé Česko čte dětem

Primární a preprimární vzdělávání s akcentem na eliminaci rizik v kontextu zajištění rovných příležitostí (publikace ke stažení)
Komunikace učitele v prostředí české primární školy (publikace ke stažení)
Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů (výsledky projektu)
Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením na rovný přístup jedinců v primárním a preprimárním vzdělávání (informace o projektu)
© 2022 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace