Vítejte na stránkách Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP Olomouc

Úřední hodiny sekretariátu

Pondělí 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Středa 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Pátek 13:00 – 15:00

Vedení katedry

Vedoucí katedry: Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph. D.
Tajemník katedry: PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.
Sekretariát katedry: Vlasta Gáborová

Ostatní členové katedry

Externí spolupracovníci

 • Mgr. Hana Kretková
 • Mgr. Jana Malá
 • Mgr. Hana Schmidtová

Interní doktorandi

 • Mgr. Zdeněk Rechtik
 • Mgr. Michaela Bartošová
 • Mgr. Kateřina Vaňková
 • Mgr. Renata Švaňhalová
 • Mgr. Alžběta Rajsiglová

Externí doktorandi

 • Mgr. Soňa Divilová
 • Mgr. Hájková
 • Mgr. Tereza Kaláčková

Aktuální změny – nástěnka pro studenty!

Sledujte aktuálně webové stránky UP ohledně vývoje situace s koronavirem. Věnujte pozornost také hromadným e-mailům k řešení praxí a samostudia v době přerušené kontaktní výuky.

Aktuality

Článek studentek KPV

Přečtěte si článek našich studentek na serveru Učitelské listy.

Rozvrh hodin 2019/20 pro studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní školy a studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol - kombinovaná forma studia

Rozvrh hodin 2019/20 pro studijní program Předškolní pedagogika

Rozvrh hodin 2019/20 pro studijní program Učitelství pro mateřské školy

Základy školního lyžování - informace pro rok 2019-2020

5. ročník U1STZŠ PS/KS - vložení do Stagu - Diplomový projekt

Pozvánka na Pobyt v přírodě - branná výchova (předmět KPV/MPOQ) - obor UMŠ - prezenční forma studia

Pozvánka na Pobyt v přírodě - branná výchova (předmět KPV/KUBVQ) - obor U1ST - kombinovaná forma studia

Pozvánka na Pobyt v přírodě - branná výchova (předmět KPV/KUBVQ) - obor U1ST - celoživotní vzdělávání

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce pro obory Pedagogika primárního školství s didaktikouPředškolní pedagogika

Informace k výuce předmětů tělesné výchovy

Podmínky pro absolvování předmětů v ISP od akademického roku 2019/20

Závěrečná zpráva projektu Celé Česko čte dětem

Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů (výsledky projektu)
Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením na rovný přístup jedinců v primárním a preprimárním vzdělávání (informace o projektu)
© 2020 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace