Vítejte na stránkách Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP Olomouc

ONLINE APLIKACE jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost (publikace ke stažení)

Úřední hodiny sekretariátu

Pondělí 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Středa 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Pátek 13:00 – 15:00

Vedení katedry

Vedoucí katedry: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph. D.
Zástupkyně vedoucí katedry: Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.
Tajemník katedry: PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.
Sekretariát katedry: Vlasta Gáborová

Ostatní členové katedry

Externí spolupracovníci

 • Mgr. Hana Kretková
 • Mgr. Taťána Nástěstová
 • Mgr. Hana Schmidtová
 • Mgr. Ivona Urbišová
 • Mgr. Michaela Bartošová
 • Mgr. Markéta Krotká
 • Mgr. Hana Obručníková
 • Mgr. Hana Bednářová
 • RNDr. Zdeněk Gaďourek, Ph.D.
 • PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.

Interní doktorandi

 • Mgr. Michaela Bartošová
 • Mgr. Alžběta Vaňková

Externí doktorandi

 • Mgr. Renata Kovářová
 • Mgr. Hájková
 • Mgr. Tereza Koťátková


Život ve Švédsku Článek na Učitel 21

Aktuality

Náslechová praxe studentů 3. ročníku U1ST se zaměřením na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Přečtěte si reportáž z praxe našich studentů

Změna pracoviště

Paní profesorka Šmelová změnila pracoviště, ale nadále zůstává garantem studijních programů:

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Předškolní pedagogika

Nové pracoviště::

Ústav pedagogiky a sociálních studií

tel. 585635151
místnost: 1.20

Studentky z KPV na Univerzitě v Zadaru

Přečtěte si reportáž ze stáže našich studentek na Univerzitě v Zadaru

Zpráva ze zahraniční stáže v maďarské Soproni

Na webu ucitel21.cz je k dispozici zpráva ze zahraniční stáže, která proběhla v rámci projektu „Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci

Podmínky pro absolvování předmětů v ISP od akademického roku 2020/21

Závěrečná zpráva projektu Celé Česko čte dětem

Primární a preprimární vzdělávání s akcentem na eliminaci rizik v kontextu zajištění rovných příležitostí (publikace ke stažení)
Komunikace učitele v prostředí české primární školy (publikace ke stažení)
Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů (výsledky projektu)
Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením na rovný přístup jedinců v primárním a preprimárním vzdělávání (informace o projektu)
© 2023 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace