Vítejte na stránkách Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP Olomouc

Úřední hodiny sekretariátu

Pondělí 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Středa 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Pátek 13:00 – 15:00

Vedení katedry

Vedoucí katedry: Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph. D.
Tajemník katedry: PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.
Sekretariát katedry: Vlasta Gáborová

Ostatní členové katedry

Externí spolupracovníci

 • Mgr. Hana Kretková
 • Mgr. Jana Malá
 • Mgr. Hana Schmidtová

Interní doktorandi

 • Mgr. Šárka Klímová
 • Duan Liqion (Čína)
 • Mgr. Zdeněk Rechtik
 • Mgr. Michaela Bartošová
 • Mgr. Kateřina Vaňková
 • Mgr. Renata Švaňhalová
 • Mgr. Hana Blažková
 • Mgr. Alžběta Rajsiglová

Externí doktorandi

 • Mgr. Soňa Divilová
 • Mgr. Marcela Otavová
 • Mgr. Hájková
 • Mgr. Tereza Kaláčková

Aktuality

Článek studentek KPV

Přečtěte si článek našich studentek na serveru Učitelské listy.

Rozvrh pro kombinovanou formu studia 2018/2019

5. ročník U1STZŠ PS/KS - vložení do Stagu - Diplomový projekt

Pozvánka na Pobyt v přírodě 29.3.2019 (předmět KPV/KMPOQ) - studenti UMŠ - kombinovaná forma studia

Pozvánka na Pobyt v přírodě 12.4.2019 (předmět KPV/TPPPM) - studenti U1ST - prezenční forma studia

Pozvánka na Pobyt v přírodě 26.4.2019 (předmět KPV/TKPPM) - studenti U1ST - kombinovaná forma studia

Pozvánka na Pobyt v přírodě 10.5.2019 (předmět KPV/MPOQ) - studenti UMŠ - prezenční forma studia

Mezinárodní projekt KINDINMI

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce pro obory Pedagogika primárního školství s didaktikouPředškolní pedagogika

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám pro obor Učitelství pro mateřské školy

Doporučená literatura pro přijímací řízení oboru Předškolní pedagogika

Informace k výuce předmětů tělesné výchovy

Podmínky pro absolvování předmětů v ISP na Katedře primární a preprimární pedagogiky

Závěrečná zpráva projektu Celé Česko čte dětem

Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů (výsledky projektu)
Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením na rovný přístup jedinců v primárním a preprimárním vzdělávání (informace o projektu)
© 2019 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace