Vítejte na stránkách Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP Olomouc

Úřední hodiny sekretariátu

Pondělí 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Středa 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Pátek 13:00 – 15:00

Vedení katedry

Vedoucí katedry: Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph. D.
Tajemník katedry: PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.
Sekretariát katedry: Vlasta Gáborová

Ostatní členové katedry

Externí spolupracovníci

 • Mgr. Hana Kretková
 • Mgr. Jana Malá
 • Mgr. Hana Schmidtová
 • Mgr. Taťána Nátěstová
 • PaedDr. Zdeňka Jančíková, PhD.

Interní doktorandi

 • Mgr. Zdeněk Rechtik
 • Mgr. Michaela Bartošová
 • Mgr. Kateřina Valchářová
 • Mgr. Renata Kovářová
 • Mgr. Alžběta Vaňková
 • Mgr. Iveta Filípková

Externí doktorandi

 • Mgr. Soňa Divilová
 • Mgr. Hájková
 • Mgr. Tereza Kaláčková
 • Mgr. Tereza Koťátková

Aktuální změny – nástěnka pro studenty!

Konzultační hodiny

V souvislosti s vládními a fakultními nařízeními nelze v současnosti realizovat konzultační hodiny s osobní účastí.

Aktuality

Pedagogické praxe - prezenční studium

Po obdržení pokynu ze strany vedení fakulty a vedení SPOP budou studenti o možnostech realizace praxí informováni příslušnými metodiky prostřednictvím hromadného e-mailu.

Článek studentek KPV

Přečtěte si článek našich studentek na serveru Učitelské listy.

Podmínky pro absolvování předmětů v ISP od akademického roku 2020/21

Závěrečná zpráva projektu Celé Česko čte dětem

Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů (výsledky projektu)
Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením na rovný přístup jedinců v primárním a preprimárním vzdělávání (informace o projektu)
© 2020 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace