Vítejte na stránkách Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP Olomouc

Úřední hodiny sekretariátu

Pondělí 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Středa 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Pátek 13:00 – 15:00

Vedení katedry

Vedoucí katedry: Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph. D.
Tajemník katedry: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.
Sekretariát katedry: Vlasta Gáborová

Ostatní členové katedry

Externí spolupracovníci

 • Mgr. Hana Hogelová
 • Mgr. Lucie Weberová

Interní doktorandi

 • Wan Zheng Wei (Čína)
 • Mgr. Šárka Klímová
 • Duan Liqion (Čína)
 • Mgr. Vlado Balaban
 • Mgr. Zdeněk Rechtik
 • Mgr. Michaela Bartošová
 • Mgr. Kateřina Vaňková
 • Mgr. Renata Švaňhalová
 • Mgr. Klára Červinková

Externí doktorandi

 • Mgr. Soňa Divilová
 • Mgr. Marcela Otavová
 • Mgr. Hájková
 • Mgr. Tereza Kaláčková
 • Mgr. Stanislava Korcová

Aktuality

Článek studentek KPV

Přečtěte si článek našich studentek na serveru Učitelské listy.

Pozvánka na Pobyt v přírodě - branná výchova (předmět KPV/TPPPM) - obor U1ST - prezenční forma studia

Pozvánka na Pobyt v přírodě - branná výchova (předmět KPV/TKPPM) - obor U1ST - kombinovaná forma studia

Pozvánka na Pobyt v přírodě - branná výchova (předmět KPV/WKTTP) - obor U1ST v CŽV

Pozvánka na Pobyt v přírodě - léto (předmět KPV/TPPPL) - obor UMŠ - prezenční forma studia

Pozvánka na Pobyt v přírodě - léto (předmět KPV/TKPPL) - obor UMŠ - kombinovaná forma studia

Témata kvalifikačních prací 2016-2017

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce pro obory Pedagogika primárního školství s didaktikouPředškolní pedagogika

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám pro obor Učitelství pro mateřské školy

Rozvrh pro kombinovanou formu studia 2016/2017

Informace k výuce předmětů tělesné výchovy

Podmínky pro absolvování předmětů v ISP na Katedře primární pedagogiky

Závěrečná zpráva projektu Celé Česko čte dětem

Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů (výsledky projektu)
Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením na rovný přístup jedinců v primárním a preprimárním vzdělávání (informace o projektu)
© 2017 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace