ERASMUS+

Katedra primární a preprimární pedagogiky se zapojila do programu Erasmus již v roce od tohoto roku realizuje zahraniční mobility studentů i akademických pracovníků (zahrnují i studenty a pracovníky ze zahraniční, kteří v rámci mobilit přijíždí studovat či vyučovat na katedru). V současné době má katedra uzavřeny tyto bilaterální smlouvy (platné do roku 2020/21):

Švédsko Uppsala University, Uppsala UMŠ, U1ST
Norsko QMUC, Trondheim pouze UMŠ
Španělsko UCJC, Madrid UMŠ, U1ST
Universidade da Coruňa UMŠ, U1ST
Rakousko Pädagogische Hochschule Kartnen, Klagenfurt UMŠ, U1ST
Německo Fr. Alexander Universität Erlangen-Nürnberg U1ST (studium i v němčině)
Maďarsko University of West Hungary, Sopron pouze UMŠ
Slovinsko University of Primorska, Koper UMŠ, U1ST
University of Maribor, Faculty of Education, Maribor UMŠ, U1ST
Chorvatsko Sveučulište u Rijeci, Rijeka UMŠ, U1ST
University of Zagreb U1ST
Litva Panevežio kolegija, Panevežys UMŠ
Slovensko PdF KU, Ružomberok UMŠ, U1ST
PdF Prešovská univerzita, Prešov UMŠ, U1ST
Velká Británie University of Winchester U1ST

Podmínky studia v zahraničí a další informace včetně dokumentů je možné najít na stránkách univerzity - Oddělení mezinárodních vztahů. Konkrétní informace k jednotlivým univerzitám a jejich programům poskytuje koordinátorka programu Erasmus+ na katedře dr. Vavrdová.

© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace