Vítejte na stránkách Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP Olomouc

Úřední hodiny sekretariátu

Pondělí 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Středa 8:00 – 12:00 / 13:00 - 15:00
Pátek 13:00 – 15:00

Vedení katedry

Vedoucí katedry: Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph. D.
Tajemník katedry: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.
Sekretariát katedry: Vlasta Gáborová

Ostatní členové katedry

Externí spolupracovníci

 • Mgr. Hana Hogelová
 • Mgr. Lucie Weberová

Interní doktorandi

 • Wan Zheng Wei (Čína)
 • Mgr. Šárka Klímová
 • Duan Liqion (Čína)
 • Mgr. Vlado Balaban
 • Mgr. Zdeněk Rechtik
 • Mgr. Michaela Bartošová
 • Mgr. Kateřina Vaňková
 • Mgr. Renata Švaňhalová
 • Mgr. Klára Červinková

Externí doktorandi

 • Mgr. Soňa Divilová
 • Mgr. Marcela Otavová
 • Mgr. Hájková
 • Mgr. Tereza Kaláčková
 • Mgr. Stanislava Korcová

Aktuality

Setkání studentů 5. ročníku oboru U1STZŠ/PS s odborníky z praxe - 26. 9. 2017

Dne 26. září 2017 v době 14:00 – 16:00 na P 39 proběhne „Setkání studentů 5. ročníku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s odborníky z praxe“. Více informací v příloze. Celá aktualita »

Informace k zahájení studia

Výuka garantovaná Katedrou primární a preprimární pedagogiky začíná od 25. 9. 2017 z důvodu konání Úvodu do studia s praxí v termínu 18. - 22. 9. 2017.

Článek studentek KPV

Přečtěte si článek našich studentek na serveru Učitelské listy.

Aktuální témata budou k dispozici v průběhu zimního semestru od října 2017.

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce pro obory Pedagogika primárního školství s didaktikouPředškolní pedagogika

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám pro obor Učitelství pro mateřské školy

Rozvrh pro kombinovanou formu studia 2017/2018

Informace k výuce předmětů tělesné výchovy

Podmínky pro absolvování předmětů v ISP na Katedře primární a preprimární pedagogiky

Závěrečná zpráva projektu Celé Česko čte dětem

Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů (výsledky projektu)
Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením na rovný přístup jedinců v primárním a preprimárním vzdělávání (informace o projektu)
© 2017 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace