Konzultační hodiny pedagogických pracovníků
- letní semestr 2018/2019

V době zkouškového období, SZZ a přijímacího řízení probíhají konzultace pouze po domluvě s vyučujícím.

© 2019 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace