Konzultační hodiny pedagogických pracovníků
- letní semestr 2017/2018

Konzultační hodiny ve zkouškovém období a v době hlavních prázdnin probíhají pouze po osobní domluvě s vyučujícím.

© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace