Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu

Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu

Vydává a tiskne Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

Dne 24. 10. 2012 bylo odborné periodikum registrováno na Ministerstvu kultury pod číslem MK ČR E 20929 a dne 7. 12. 2012 časopis získal ISSN 1805-7152 a od roku 2018 bylo časopisu přiděleno také e-ISSN 2571-1342.

Časopis vychází v režimu open access v licenci CC BY SA 4.0

Rádi bychom Vám představili periodikum s názvem MAGISTER: reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. Jedná se o odborný recenzovaný časopis s mezinárodní redakční radou, jehož cílem je kompletovat výstupy výzkumných šetření i jejich procesuální cesty, které činíte v této specifické oblasti vzdělávání. Tím bychom chtěli poskytnout náhled na úroveň poznání pedagogické vědy v diskurzu předškolního a primárního školství.

Časopis vychází 2x ročně (a to od roku 2013 – červen a prosinec) v gesci Katedry primární a preprimární pedagogiky a pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě redakční rady na odbornou garanci periodika dohlížejí také recenzenti z různých pedagogických fakult v České republice a zahraničí.

Snahou časopisu je poskytnout platformu pro publikování tuzemských i zahraničních původních prací. Výchova, vzdělávání a kultivace jedince v nejširším slova smyslu, v kontextu podmíněnosti řady intervenujících proměnných v primární a preprimární edukaci evokují badatele k poznávání a rozkrývání pedagogické reality. Zde je naším cílem vytvořit podmínky pro badatele či badatelské týmy, ale i začínající výzkumníky a dát prostor pro odbornou diskusi, informovat odbornou a vědeckou veřejnost o realizovaných výzkumech, o stavu jejich řešení v souvislosti s obsahovými i metodologickými závěry v kontextu teorií pedagogického či psychologického myšlení, hraničních disciplín, ale i praxe. Tím bychom chtěli dát prostor pro aplikaci i jiných poznatků, což by mohlo podpořit kvalitnější rozvoj vědy v dané oblasti.

Budeme se velmi těšit, že se zapojíte do spolupráce s naší redakcí a rozšíříte řady autorů nebo i přispěvatelů v podobě reakcí na zveřejněné články, čímž budeme společně konstruovat jednotlivé oblasti poznatkové linie v kontextu primární a preprimární školy.

© 2022 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace