Doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 117
E-mail:ludmila.miklankova@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dv. č. 4.12

Konzultační hodiny - letní semestr 2016/2017

Ve zkouškovém období a období hlavních prázdnin jsou konzultační hodiny poskytovány pouze po předchozí domluvě s pedagogem.

Dosažené tituly v oboru

doc. - obor Kinantropologie
PhDr. - obor Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Ph.D. - obor Kinantropologie

Výuka předmětů

Didaktika tělesné výchovy
Didaktika aplikované tělesné výchovy
Zdravotní TV
Didaktika gymnastiky
Pobyt v přírodě

Pedagogická a odborná činnost, členství

Garance předmětů z oblasti tělesné výchovy u oborů Učitelství 1. stupně základních škol, Učitelství 1. stupně základních škol + speciální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy na PdF UP v Olomouci
členka komise pro přijímací řízení uchazečů o studium příslušných oborů
členka zkušební komise SZZ (v prezenční a kombinované formě studia příslušných oborů)
vedoucí a oponentka bakalářských, diplomových, závěrečných a rigorózních prací
školitelka v rámci doktorského studijního programu
vedoucí a oponentka disertačních prací

Lektorská činnost: workshopy a přednášky v oblasti tělesné výchovy žáků na 1. stupni základních škol (vzdělávací oblast Člověk a zdraví)
Workshopy a přednášky pohybových aktivit dětí mladšího školního věku a předškolního věku

členka České kinatropologické společnosti
členka České pedagogické společnosti
členka České obezitologické společnosti

Vědecko-výzkumná činnost

Výzkumné projekty

Název projektu: Drogová závislosť mládeže a šport
Poskytovatel: MŠMT SR
Identifikační kód projektu: EAN9788080559694
Řešitel: doc. PaedDr. Jiří Michal, Ph.D.
Spoluřešitelé: prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc., PaedDr. Štefan Adamčák, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Bartík, Ph.D., Mgr. Rostislav Kollár, Mgr. Naďa Novotná, Ph.D., PaedDr. Robert Rozim, Ph.D., Prof. Herman Berčič, Ph.D., prof. Ivan Lovrekovič, Mgr. Ludmila Miklánková, Ph.D., prof. Nikica Perkovič.

Název projektu: Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn
Zadavatel: MŠMT ČR
Identifikační kód projektu: MSM 6198959221
Řešitel: prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.
Spoluřešitelé z FTK UP:
Mgr. Michal Botek, Ph.D.; Mgr. Iva Dostálová, Ph.D; RNDr. Milan Elfmark; PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.; Ing. Vladimír Hobza, Ph.D.; RNDr. Svatopluk Horák; Mgr Radka Hrubá; Mgr. František Chmelík, Ph.D.; Mgr. Aleš Jakubec, Ph.D.; doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.; doc. PaedDr. Petr Kolisko, Ph.D.; Mgr. Jakub Krejčí, Ph.D.; Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.; Mgr. Ludmila Miklánková Ph.D.; Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.; Mgr. Filip Neuls, Ph.D.; Mgr. Denisa Otipková, Ph.D.; Mgr. Jana Pelcová, Ph.D.; doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.; MUDr. Milan Petr; Mgr. Iva Řehová; Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.; Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.; Mgr. David Smékal, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.; Mgr. Zdeněk Svoboda; Mgr. Radim Šlachta, Ph.D.; PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.; Mgr. Jana Vašíčková; Mgr. Zuzana Vašíčková; Mgr. Elisa Isabel Paredes Yanac; Mgr. Amr Zaatar

Název projektu: Učitelství tělesné výchovy pro1.st. škol na FTK UP v Olomouci
Poskytovatel: FRVŠ ČR
Identifikační kód projektu: 1831/2006
Řešitel: Mgr. Ludmila Miklánková, Ph. D.
Spoluřešitelé: doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc., Mgr. Jan Bělka, Eva Hrbáčková

Název projektu: „Health, Fitness and education in Visegrad countries and neighboring Countries“
Poskytovatel: International Visegrad´s found
Identifikační kód projektu: n. 11320057
Řešitel: Universytet Kazimierz Wielki in Bydgoszcz, Poland
Koordinátoři: ČR Ludmila Miklánková, Slovensko Pavel Bartík, Polsko Adam Schulz, Maďarsko

Rozvojové projekty

Název projektu: Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s lehkým mentálním postižením v oblasti Člověk a zdraví
Poskytovatel: MŠMT ČR/ESF
Identifikační kód projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0134
Řešitel: doc.PhDr Vlastimila Karásková, CSc.
Spoluřešitelé : Mgr. Ludmila Miklánková, Ph.D, Iva Tezzelová, Mgr. Eva Brychnáčová, doc. PhDr Olga Krejčířová,Ph.D

Název projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami
Poskytovatel: MŠMT ČR/ESF
Identifikační kód projektu: CZ. 04. 1. 03/3. 2. 15.2/0274
Řešitel: doc.PhDr Vlastimila Karásková, CSc.
Spoluřešitelé : prof. PhDr. Hana Válková, CSc., Mgr. Svatava Panská, Mgr. Ludmila Miklánková, Ph.D, PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D, Mgr. Ondřej Ješina, doc. PhDr Olga Krejčířová,Ph.D, PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc., doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., Václav Krása

Název projektu: Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením.
Poskytovatel: MŠMT ČR/ESF
Identifikační kód projektu: CZ.1.07/1.3.00/08.0223
Řešitel: doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.
Spoluřešitelé: doc. PhDr. Olga Krejčířová, PhD., Mgr. Ludmila Miklánková, Ph. D.

Název projektu: Stimulace profesního potenciálu výchovných pracovníků v Olomouckém kraji
Poskytovatel: Olomoucký kraj
Identifikační kód projektu: CZ.1.07/1.3.13
Řešitel: doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.
Spoluřešitelé: doc. PhDr. Olga Krejčířová, PhD., Mgr. Ludmila Miklánková, Ph. D.

Název projektu: Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ („Pohyb a výživa“)
Poskytovatel: MŠMT ČR
Identifikační kód výzkumného záměru: MSMT-5488/2013-210
Vykonavatel: Národní ústav vzdělávání Praha

Jiné aktivity

Studijní a výukové pobyty

Stát, místo, instituce: Slovensko, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Belu
Termín pobytu: 4. 4. – 14. 4. 2005
Ostatní informace: CEEPUS – učitelská mobilita

Stát, místo, instituce: Slovensko, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Belu
Termín pobytu: 1. 4. – 15. 4. 2006
Ostatní informace: CEEPUS – učitelská mobilita

Stát, místo, instituce: Slovensko, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Belu
Termín pobytu: 7. 4. – 19. 4. 2007
Ostatní informace: CEEPUS – učitelská mobilita

Stát, místo, instituce: Belgie, Leuven, Katholieke Universiteit
Termín pobytu: 20. – 26. 11. 2007
Ostatní informace: studijní pobyt v rámci habilitačního grantu

Stát, místo, instituce: Švédsko, Uppsala, Uppsala University
Termín pobytu: 26. 11. – 2. 12. 2007
Ostatní informace: studijní pobyt v rámci habilitačního grantu

Stát, místo, instituce: Itálie, Foggia, Universita degli Studi di Foggia
Termín pobytu: 17.5 – 21. 5. 2009
Ostatní informace: ERASMUS – učitelská mobilita

Stát, místo, instituce: Švédsko, Uppsala, Uppsala University
Termín pobytu: 26. 11. – 2. 12. 2007
Ostatní informace: studijní pobyt v rámci habilitačního grantu

Slovensko, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Belu
1. 4. – 15. 4. 2013
ERASMUS – učitelská mobilita

Výběr z publikační činnosti od roku 1995

Miklánková, L., Sigmund, E., & Frömel, K. (2007). Trend of volume of physical activity in the child daily regime. Acta Universitatis Matthiae Belli, 7(7), 133–139.
Miklánková, L. (2007). Předplavecká příprava dětí předškolního věku a vybrané determinanty její úspěšnosti. Olomouc: Univerzita Palackého.
Miklánková, L., Elfmark, M., Sigmund, E. Frömel, K., & Górny, M. (2008). Chodzenie jako forma aktywności ruchowej w dziennym režimie dnia u dzieci w wieku przedszkolnym w Czeskiej Republice. Homines Hominibus, 1(4), 83–94.
Miklánková, L. (2009). Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-2331-9
Wittmannová Julie, & Miklánková Ludmila (2009) Karty aktivního stárnutí: Thenapa II: Tematická síť oblasti aplikovaných pohybových aktivit (pp. 23-26). Olomouc: Vydavatelství UP. ISBN 978-80-244-2348-7
Miklánková, L., & Sigmund, E. (2010). Pohybová aktivita dětí v předškolním věku. In Mužík, V. & Vlček, P. (2010). Škola, pohyb a zdraví (příspěvek k řešení výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století), pp. 95 - 104. Brno: Masarykova univerzita.
Miklánková. L., Sigmund, E. and Elfmark, M. (2010). Physical Activity preschool children In Hughes, M., Dancs, H,Polgar, T.,Nagyvaradi, G. (2010). Research Metods and Performance Analysis, pp. 133-137 (on line). Sopron: University of West Hungary. ISBN 978- 963-9871-43-4
Miklánková, L., Elfmark, M., Sigmund, E., & Frömel, K. (2010). Rodina jako determinanta pohybové aktivity dítěte předškolního věku. Česká kinantropologie, 14 (4), 82 - 89. ISSS 1211-9261
Miklánková, L., Sigmund, E. & Frömel, K. (2011). Děti v předškolním věku a jejich pohybový režim, e-pedagogium, I/2011, 78-88. ISSN 1213-7758
Górny, M., Konarski, J. & Miklánková, L. (2012). From Studies on Aesthenics of Movement with Visula Impairment. The New Educational Reviev, Vol. 28, No. 2, pp. 239-253.Wyd. Adam Marszałek ISSN 1732-6729
Miklánková, L. (2013). Výchova dětí ke zdravému životnímu stylu – strategie, intervence, prevence, Studia Kinathropologica, 14 (1):33-42
Miklánková, L., Elfmark, M. & Sigmund, E. (2013). Specifika pohybové aktivity dětí raného a středního školního věku, Studia Sportiva, 2013/1:7-14
Miklánková L., Klimešová I., Reich P., & Górny M. (2013). Wskaźnik masy ciała w kontekście niektórych aspektów wyżywienia dzieci=Body mass indexin the context ofcertain aspects of children's Eating. Journal of Health Sciences.2013;3(13):68-82.
Ješina, O., Miklánková, L., Vyhlídal, T. & Kudláček, M. (2013). Zvyšování kompetencí učitelů 1. stupně základní školy pro zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do školní tělesné výchovy. e-pedagogium, 3/2013:38-53
Balaban, V., Miklánková, L. (2013). Comparison of the level of physical ability of children from Bosnia and Herzegovina and Czech Republic in the context of thestimulus to physical aktivity. Acta Universitas Mathiae Belii, Physical education and sport, 5 (2), pp 21-47.
Miklánková, L., Reich, P., Klimešová, I., Rechtik, Z. (2014). Substances in the life of children 8-10 years old. Journal of health Sciences, 4 (13), pp. 85-94.
Miklánková, L. Klimešová, I. (2014). Stravovací návyky dětí v mladším školním věku: pilotní studie. Česká antropologie, 64/1, pp.18-24.
Miklánková Ludmila, Reich Petr, Klimešová Iva, Rechtik Zdeněk.(2014). Substances in the life of children 8–10 years old. Journal of Health Sciences. 2014;4(13):85-94. ISSN 1429-9623 / 2300-665X.
Klimešová, I., Miklánková, L., & Sigmund, M. (2014). Souvislost mezi stravovacími návyky a objemem pohybové aktivity u pubescentů. Česká antropologie, 64(supplementum), 7–11.
Reich, P., Miklánková, L. Rechtik, Z. (2014). Physical aktivity in the daily régime of adolescents in the Czech republic. Journal of Health Sciences, 4 (13), pp. 95-103.
Miklánková, L., & Štěpaníková, M., (2015). Výskyt vadného držení těla, nadváhy a obezity u dětí mladšího školního věku dětí: pilotní studie. Studia Sportiva, 2015/1, 5-14
Reich, P. Miklánková, L. (2015). Preferences of Physical Activities of young age children in the Czech Republic In Activity & Education - Physical culture in three European Countries (Eds. Bartlomiej Niespodziński, Alicja Kostencka, Rafal Gotowski. Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, pp. 15-24.
Klimesova, I., Miklankova, L., Stelzer, J. & Ernest, J. (2016) The Effect of Regular Breakfast on Body Mass Index in 9- to 10-year-old Czech Children, American Journal of Health Education, 47:1, 42-46, DOI: 10.1080/19325037.2015.1111175
Učební texty a skripta

Miklánková, L. (2005). TV na 1. stupni základní školy (základní gymnastika) [Učební text]. Olomouc: Univerzita Palackého.
Dostálová, I., & Miklánková, L. (2005). Protahování a posilování pro zdraví. Olomouc: Hanex.
Miklánková, L. (2005). Didaktika tělesné výchovy. KAT/DT11K [Distanční text]. Retrieved from the World Wide Web: http://elearning.upol.cz
Miklánková, L. (2005). Informace pro uchazeče, kteří zpracovávají témata DP zadaná na Katedře učitelství tělesné výchovy (pp. 88-93). In Holoušová, D. & Krobotová, M. (2005). Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 80-244-1237-3
Miklánková, L. (2006). Tělesná výchova na 1. stupni škol (základní gymnastika) (2. vyd., doplněné a upravené). Olomouc: Univerzita Palackého.
Miklánková, L. (2006). Didaktika tělesné výchovy. KAT/DT21K [Distanční text]. Retrieved from the World Wide Web: http://elearning.upol.cz
Miklánková, L. (2007). Předplavecká příprava dětí předškolního věku. [1 videodisk (9 min)]. Olomouc: Univerzita Palackého.
Miklánková, L., Karásková, V., Sigmund, E., Vařeková, R. et al. (2007). „Jak učím TV já...“ [Skripta]. Olomouc: Univerzita Palackého.
Miklánková, L. (2007). Hudba jako prostředek motivace a iniciace žáka v tělesné výchově [Skripta]. Olomouc: Univerzita Palackého.
Miklánková, L. (2009). Tělesná výchova na 1. stupni základních škol [Skripta] (3. vyd., rozšířené). Olomouc: Univerzita Palackého.
Miklánková, L. (2010). Tělesná výchova metodicky, bezpečně, efektivně. Olomouc: Univerzita Palackého.
Miklánková, L., & Bednářová, H. (2010). Písnička si hraje s námi. Olomouc: Univerzita Palackého.
Miklánková, L. (2010). Kouzelné noty ve školní družině. Olomouc: Univerzita Palackého.
Miklánková, L., Elfmark, M. & Sigmund, E. (2011). Škola jako jedna z determinant výchovy dětí ke zdravému životnímu stylu. In Krejčí M. (Ed.) Health Education and Quality of Life III [p. 243- 248]. České Budějovice: University of South Bohemia. ISBN 978-80-7394-303-5.
Miklánková, L. (2011). Umíš učit tělocvik? Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-2848-2
Krobotová, M., Karásková, V., Miklánková, L. & Sigmundová, D. (2011). Odborná práce bestsellerem. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-2753-9
Miklánková, L. (2012). Tělesná výchova na 1. stupni škol (základní gymnastika). Olomouc: Vydavatelství UP. ISBN 978-80-244-3180-2
Miklánková, L. (2013). Základy gymnastiky. Akrobacie a cvičení na nářadí (nejen) pro 1. stupeň škol. Olomouc: Vydavatelství UP. ISBN 978-80-244-3639-5

Doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.
© 2017 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace