Grantová činnost členů katedry (výběr od roku 2006)

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Rok 2009 - 2013

Název projektu Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v pojetí současného kurikulu a pohledu komparace ve vybraných zemích
Řešitel projektu doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Spoluřešitel projektu doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
PhDr. Vlasta Hrdličková, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Irena Plevová
Pavel Dařílek
Michaela Pugnerová
Lucie Křeménková
Iva Zowadová
Eva Útlá

Fond rozvoje vysokých škol

Rok 2006

Název projektu Rodinná a sexuální výchova jako samostatná disciplína u studijních oborů připravujících učitele mateřských a primárních škol
Řešitel projektu doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Název projektu Vzdělávání nadaných žáků v primární škole
Řešitel projektu PhDr. Hana Spáčilová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.

Rok 2007

Název projektu Environmentální výchova jako průřezové téma Rámcového vzdělávacího programu a její implementace do pregraduální přípravy budoucích učitelů primárního a preprimárního vzdělávání
Řešitel projektu PhDr. Vlasta Hrdličková Ph.D.
Spoluřešitelé projektu doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Rok 2009

Název projektu Sexuální výchova v pedagogické praxi mateřské a primární školy – studijní materiál multimediálního charakteru pro studenty a učitele
Řešitel projektu doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu PhDr. Vlasta Hrdličková, Ph.D.
Název projektu Inovace studijního předmětu Národní dějiny
Řešitel projektu Mgr. Jitka Petrová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu Mgr. Martina Fasnerová

Rok 2010

Název projektu Environmentální výchova v pedagogické praxi mateřské a primární školy - studijní materiál multimediálního charakteru pro studenty a učitele
Řešitel projektu PhDr. Vlasta Hrdličková, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
Název projektu Inovace studijního předmětu Primární pedagogika 2 o aspekty nebezpečí virtuální komunikace na internetu
Řešitel projektu Mgr. Jana Bartoňová
Spoluřešitelé projektu PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.

Rok 2011

Název projektu Inovace studijního předmětu Primární pedagogika 2 (Didaktika primární školy) o aspekty nebezpečí virtuální komunikace na internetu (kyberšikana, sexting, hoax, kybergrooming, kyberstalking, sociální sítě)
Řešitel projektu Mgr. Jana Bartoňová
Spoluřešitelé projektu PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Vnitřní grant PdF UP

Rok 2007

Název projektu Rozvoj jemné motoriky dětí předškolního věku
Řešitel projektu Mgr. Jitka Májová

Evropský sociální fond (ESF)

Rok 2009 - 2011

Název projektu Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů
Řešitel projektu doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
PhDr. Vlasta Hrdličková, Ph.D.
PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.

Rok 2010 - 2013

Název projektu Univerzitní mateřská škola a klub předškoláků
Řešitel projektu doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.
Věra Benešová
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr.
Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Mgr. Eva Kaněčková
Prof. PeaDr. Libuše Ludíková, CSc.
Ing. Dagmar Zlámalová
Doc. PhDr.Eva Souralová, Ph.D.

Rok 2012 - 2014

Název projektu Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením na rovný přístup jedinců v primárním a preprimárním vzdělávání
Řešitel projektu doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Ostatní granty

Rok 2007

Název projektu Grundvig 2 Parent. Teacher Partnership for Childrens Transition to School
Řešitel projektu Mgr. Marie Marxtová
Spoluřešitelé projektu doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Rok 2012 - Podpora přípravy a inovace monotématických kurzů/ workshopů/ programů CŽV II

Název projektu Tvorba studijního materiálu ke Kurzu k sexuální výchově v mateřské a primární škole
Řešitel projektu Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu Mgr. Kateřina Kadlčíková
Název projektu Kompetence žáků a učitelů
Řešitel projektu Mgr. Dominika Stolinská
Název projektu Podpora studijních textů Grafomotorického kurzu
Řešitel projektu PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.
© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace