Odborné a vědeckovýzkumné aktivity katedry

Odborné a vědeckovýzkumné aktivity katedra řeší prostřednictvím výzkumných úkolů, zapojením do grantů a výzkumných projektů. Výsledky a zkušenosti jsou prezentovány v podobě závěrečných zpráv, v publikační činnosti, na mezinárodních konferencích apod. Výsledky se využívají pro diskuse s pedagogickými pracovníky z jiných fakult, se studenty, se školskými úřady a učiteli z praxe.

Na katedře se uskutečňují aktivity, které sledují otázky např.:

  • funkčnosti studijních programů
  • charakteru studijních disciplín
  • připravenosti studentů pro školskou praxi
  • obtíží studentů na souvislé pedagogické praxi
  • návaznosti studijních disciplín
  • výuky cizího jazyka na 1. stupni ZŠ
  • diagnostiky učitele a žáka 1. stupně ZŠ
  • tvůrčí činnosti studentů
  • přijímacího řízení
  • státních závěrečných zkoušek apod.
© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace