Seznam pedagogů / personální obsazení katedry

Vedoucí katedry: Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.585 635 101 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.585 635 107 Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D..
Tajemník katedry: PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.585 635 109 Mgr. Dominika Stolinská Provázková
Členové: Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph. D.585 635 110 Mgr. Martina Fasnerová
  Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.585 635 112 Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.
  Mgr. Alena Berčíková, Ph.D.585 635 008 Mgr. Alena Berčíková
  Doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.585 635 117 Doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.
  Mgr. Zdeněk Rechtik585 635 117 Mgr. Zdeněk Rechtik
  Mgr. Bc. Marcela Otavová585 635 111 Mgr. Bc. Marcela Otavová
  Mgr. Dana Cibáková, Ph.D.585 635 111 Mgr. Dana Cibáková, Ph.D.
Externí spolupracovníci: Mgr. Lucie Weberová
Mgr. Hana Hogelová
Mgr. Hana Kretková
PhDr. Vlasta Hrdličková, Ph.D.
Sekretářka katedry: Vlasta Gáborová585 635 102
Interní doktorandi: Wan Zheng Wei (Čína)
Mgr. Šárka Klímová
Duan Liqion (Čína)
Mgr. Zdeněk Rechtik
Mgr. Michaela Bartošová
Mgr. Kateřina Vaňková
Mgr. Renata Švaňhalová
Externí doktorandi: Mgr. Hájková
Mgr. Soňa Divilová
Mgr. Marcela Otavová
Mgr. Tereza Kaláčková
Mgr. Stanislava Korcová
© 2019 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace