Seznam pedagogů / personální obsazení katedry

Vedoucí katedry: Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.585 635 105 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí katedry: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.585 635 107 Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D..
Tajemník katedry: PhDr. Jitka Petrová, Ph. D.585 635 111 Mgr. Jitka Petrová, Ph. D.
Členové: Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph. D.585 635 110 Mgr. Martina Fasnerová
  Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.585 635 112 Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.
  Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.585 635 109 Mgr. Dominika Stolinská Provázková
  Mgr. Alena Berčíková, Ph.D.585 635 008 Mgr. Alena Berčíková
  Doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.585 635 117 Doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.
  Mgr. Zdeněk Rechtik585 635 117 Mgr. Zdeněk Rechtik
Externí spolupracovníci: Mgr. Lucie Weberová
  Mgr. Hana Hogelová
Sekretářka katedry: Vlasta Gáborová585 635 102
Interní doktorandi: Wan Zheng Wei (Čína)
Mgr. Šárka Klímová
Duan Liqion (Čína)
Mgr. Vlado Balaban
Mgr. Zdeněk Rechtik
Mgr. Michaela Bartošová
Mgr. Kateřina Vaňková
Mgr. Renata Švaňhalová
Mgr. Klára Červinková
Externí doktorandi: Mgr. Hájková
Mgr. Soňa Divilová
Mgr. Marcela Otavová
Mgr. Tereza Kaláčková
Mgr. Stanislava Korcová
© 2017 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace