Panelová diskuse k výsledkům bakalářských a diplomových prací studentů Katedry primární pedagogiky

Katedra primární pedagogiky PdF UP pořádala další ročník panelové diskuse studentů k prezentaci výsledků jejich diplomových a bakalářských prací.

Na setkání, které se uskutečnilo 17. dubna 2008 v prostorách Pedagogické fakulty UP, vybraní studenti oborů Učitelství pro 1.stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy referovali o výsledcích své výzkumné činnosti společně s pedagogy a dalšími studenty nižších ročníků uvedených oborů.

I letos lze konstatovat, že témata diplomových a bakalářských prací svědčí o široké škále zaměřenosti studentů. Každým rokem se rozšiřuje počet studentů, kteří svá teoretická východiska a metodické náměty pro využití v pedagogické praxi dokládají vlastní (v mnohých případech rozsáhlou) výzkumnou činností. Veřejná diskuse umožnila nejen motivaci a inspiraci pro úspěšné dokončení diplomových prací studentů nižších ročníků, ale potvrdila i schopnost referujících studentek sdělit výsledky své práce. Těšíme se na další ročník v příštím akademickém roce!

© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace