Základní informace o pracovišti

Katedra primární a preprimární pedagogiky je garantující katedrou pro přípravu učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupně základních škol. Zabezpečuje výuku pedagogických disciplín a některých specifických oborových didaktik pro učitelské programy a obory (Učitelství pro mateřské školy; Učitelství pro 1. stupeň základních škol, Předškolní pedagogika) a neučitelský studijní program Předškolní pedagogika. Katedra se také podílí na výuce studia oboru a programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika a oboru Logopedie. Metodicky zabezpečuje a garantuje všechny druhy pedagogických praxí. Ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání pracoviště participuje na programech celoživotního vzdělávání, garantuje studium k rozšíření odborné kvalifikace, realizuje v rámci celoživotního vzdělávání kurzy k prohlubování znalostí z různých oblastí. Spoluúčastní se na doktorském studijním programu Pedagogika a Education.

V oblasti vědeckovýzkumné činnosti se katedra primární a preprimární pedagogiky zaměřuje na problematiku, která vede ke zkvalitnění profese učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupně základních škol, dále na různé specifické tematické oblasti související s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Spolupracuje v oblasti koncepční, publikační, vědeckovýzkumné i pedagogické s řadou zahraničních partnerů (například Rakousko, Německo, Slovinsko, Slovensko, Belgie, Švédsko, Norsko aj.).

Na pracovišti se uskutečňuje mobilita studentů i pedagogických pracovníků v rámci zahraničních studijních pobytů programu ERASMUS +; v současnosti má pracoviště uzavřeny bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami například ve Švédsku (Uppsala), Norsku (Trondheim), Španělsku (Madrid, Coruňa), Rakousku (Klagenfurt), Německu (Erlangen-Nürnberg), Maďarsku (Sopron), Slovinsku (Koper, Maribor), Chorvatsku (Rijeka, Zadar), Litvě (Panevežys), Slovensku (Ružomberok, Prešov).

© 2022 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace