Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu

Redakční rada

Redakční rada

 • doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. (předsedkyně rady)
 • doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (místopředsedkyně rady)
 • Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D. (vedoucí redaktorka)
 • doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.

Mimouniverzitní a mezinárodní redakční rada

 • doc. PhDr. Ľudmila Belásová, Ph.D. (Prešovská univerzita v Prešově)
 • doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, Ph.D. (Žilinská univerzita v Žilině)
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (Univerzita Pardubice)
 • prof. Dr. Milena Ivanuš Grmek (Univerzita v Mariboru)
 • prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Ph.D., full prof. (Univerzita v Koperu)
 • prof. nadzw. dr. hab. Jolanta Karbowniczek (Univerzita v Krakově)

Redakce

 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (výkonný redaktor)
 • Mgr. Jana Kreiselová (odpovědný redaktor)
 • Ing. Jan Částka (autor obálky)
© 2022 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace