Mgr. Alena Berčíková, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585635108
E-mail:alena.bercikova@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dveře 4.07

Konzultační hodiny - letní semestr 2017/2018

Konzultační hodiny ve zkouškovém období a v době hlavních prázdnin probíhají pouze po osobní domluvě s vyučujícím.

Dosažené tituly v oboru

Mgr. předškolní pedagogika

Výuka předmětů

Úvodní pedagogická praxe v MŠ
Průběžné pedagogické praktikum v MŠ1
Průběžné pedagogické praktikum v MŠ3
Dramatická výchova v MŠ
Praxe 3
Didaktika dramatické výchovy s praxí
Didaktické praktikum
Ekologická výchova v MŠ
Praktikum v MŠ
Exkurze k EV
Praktikum k environment. výchově v MŠ
Ekologická výchova
Environmentální výchova 1
Environmentální výchova 2
Pedagogické praktikum 2
Průběžná pedagogická praxe 1 v MŠ
Průběžná pedagogická praxe 2 v MŠ
Souvislá pedagogická praxe v MŠ
Úvodní pedagogická praxe v MŠ


Veškeré další informace jsou v přípravě.

Mgr. Alena Berčíková, Ph.D.
© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace