Mgr. Alena Berčíková, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585635108
E-mail:alena.bercikova@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dveře 4.07

Konzultační hodiny - letní semestr 2016/2017

Ve zkouškovém období a období hlavních prázdnin jsou konzultační hodiny poskytovány pouze po předchozí domluvě s pedagogem.

Dosažené tituly v oboru

Mgr. předškolní pedagogika

Výuka předmětů

Úvodní pedagogická praxe v MŠ
Průběžné pedagogické praktikum v MŠ1
Průběžné pedagogické praktikum v MŠ3
Dramatická výchova v MŠ
Praxe 3
Didaktika dramatické výchovy s praxí
Didaktické praktikum
Ekologická výchova v MŠ
Praktikum v MŠ
Exkurze k EV
Praktikum k environment. výchově v MŠ
Ekologická výchova
Environmentální výchova 1
Environmentální výchova 2
Pedagogické praktikum 2
Průběžná pedagogická praxe 1 v MŠ
Průběžná pedagogická praxe 2 v MŠ
Souvislá pedagogická praxe v MŠ
Úvodní pedagogická praxe v MŠ

Publikační činnost (za posledních 5let)

BERČÍKOVÁ, A. Creative drama in the work of kindergarten teacher – research design, In QUAERE 2012, recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 829 - 835. ISBN 978-80-905243-0-9.

BERČÍKOVÁ, A. Využití tvořivé dramatiky v rozvoji klíčových kompetencí dítěte předškolního věku z pohledu studentů oboru UMŠ PdF UPOL In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII, sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: UPOL. 2012. s. 291 – 301. ISBN 978-80-244-3374-5.

BERČÍKOVÁ, A. Pojetí výuky předmětu Dramatická výchova v MŠ studentů oboru Učitelství pro mateřské školy. In Kríza pedagogiky, vědecký sborník. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013. s. 192-204. ISBN 978-80-223-3331-3.

BERČÍKOVÁ, A. Učitel mateřské školy a jeho povědomí v oblasti tvořivé dramatiky. In Poláchová Vašťatková, J., Bačíková, A. (eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IX, sborník příspěvků. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II. 2012. s. 473 - 486. ISBN 978-80-87533-03-1.

Recenze pedagogické publikace:
Rýdl, K. Šmelová, E. (2012). Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869 – 2011). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci

Další aktivity:
Hlavní řešitelka projektu Diagnostická kompetence předškolních pedagogů jako prostředek intervence odkladů školní docházky č.: PdF_2013_028

Mgr. Alena Berčíková, Ph.D.
© 2017 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace