PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 111
E-mail:jitka.petrova@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dveře č. 4.02

Konzultační hodiny - letní semestr 2017/2018

Konzultační hodiny ve zkouškovém období a v době hlavních prázdnin probíhají pouze po osobní domluvě s vyučujícím.

Dosažené tituly v oboru

Ph.D. – v oboru Pedagogika

Výuka předmětů

Základy pedagogiky a dějiny počáteční výchovy
Základy pedagogiky a filozofie výchovy
Primární pedagogika 1
Národní dějiny
Diplomový seminář
Seminář k závěrečné práci
Alternativní školské systémy
Srovnávací pedagogika a alternativní školské systémy
Hra v MŠ
Diagnostika školní zralosti
Pedagogická diagnostika


Veškeré další informace jsou v přípravě.

PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.
© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace