Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 107
E-mail:miluse.raskova@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dveře č. 4.03

Konzultační hodiny - letní semestr 2017/2018

Konzultační hodiny ve zkouškovém období a v době hlavních prázdnin probíhají pouze po osobní domluvě s vyučujícím.

Dosažené tituly v oboru

Doc. – v oboru Pedagogika

 

 

Ph.D. – v oboru Pedagogika

PaedDr. – v oboru Pedagogika

Výuka předmětů

Integrovaný přírodovědný základ Poznávání přírody a společnosti 1, 2 Exkurze k poznávání přírody a společnosti Didaktika prvouky a společenskověd. předmětů Didaktika primární pedagogiky Primární pedagogika 3 (Metodika výchovné práce s praxí) Didaktika prvouky s praxí Základy rodinné a sexuální výchovy Sexuální výchova v MŠ Aktivity pro předškolní vzdělávání – JARO Praktikum v MŠ Didaktika počátečního přírodovědného vzdělávání Úvod do studia s praxí Diplomový seminář


Veškeré další informace jsou v přípravě.

Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace