Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 107
E-mail:miluse.raskova@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dveře č. 4.03

Konzultační hodiny - letní semestr 2016/2017

Ve zkouškovém období a období hlavních prázdnin jsou konzultační hodiny poskytovány pouze po předchozí domluvě s pedagogem.

Dosažené tituly v oboru

Doc. – v oboru Pedagogika
Ph.D. – v oboru Pedagogika
PaedDr. – v oboru Pedagogika

Výuka předmětů

Integrovaný přírodovědný základ
Poznávání přírody a společnosti 1, 2
Exkurze k poznávání přírody a společnosti
Didaktika prvouky a společenskověd. předmětů
Didaktika primární pedagogiky
Primární pedagogika 3 (Metodika výchovné práce s praxí)
Didaktika prvouky s praxí
Základy rodinné a sexuální výchovy
Sexuální výchova v MŠ
Aktivity pro předškolní vzdělávání – JARO
Praktikum v MŠ
Didaktika počátečního přírodovědného vzdělávání
Úvod do studia s praxí
Diplomový seminář


Veškeré další informace jsou v přípravě.

Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
© 2017 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace