Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 109
E-mail:dominika.provazkova@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dveře č. 4.07

Konzultační hodiny - letní semestr 2017/2018

Konzultační hodiny ve zkouškovém období a v době hlavních prázdnin probíhají pouze po osobní domluvě s vyučujícím.

Dosažené tituly v oboru

Mgr. – v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s aprobací AJ
Ph.D. - v oboru Pedagogika

Výuka předmětů

Výuka zaměřena na primární a preprimární pedagogiku
Předměty: Didaktika primární školy
Základy pedagogiky a filozofie výchovy
Srovnávací pedagogika
Alternativní školské systémy / Alternativní MŠ
Málotřídní školství
Komunikativní dovednosti
Studentský vědecký kroužek

Metodik pedagogických praxí
Didactics for primary education (určeno zahraničním studentům)
Pedagogy (určeno zahraničním studentům)


Odborné kurikulum

Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.
© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace