STUDIJNÍ MATERIÁL PRO STUDENTY A UČITELE

Sexuální výchova v pedagogické praxi mateřské a primární školy

Studijní materiál je produktem projektu Sexuální výchova v pedagogické praxi mateřské a primární školy – studijní materiál multimediálního charakteru pro studenty a učitele, který byl financován z Fondu rozvoje vysokých škol 2009 (Číslo projektu 330/2009, hlavní řešitelka doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.)

Na studijním materiálu se podílela řada odborníků, vysokoškolských pedagogů i učitelů z praxe. Jako moderní prostředek výuky přispívá k prohloubení a zdokonalení profesní přípravy budoucích učitelů v oblasti rodinné a sexuální výchovy. Studijní materiál vizualizuje některé specifické metodické postupy, jež umožňují nejen konfrontaci, ale také inspiraci pro využití sexuální výchovy v pedagogické praxi. Tímto způsobem se rozšiřuje možnost studia problematiky o názorný prostředek, který doplňuje řadu tištěných materiálů a publikací. Je inspirativně využitelný též pro širokou nepedagogickou veřejnost.

Get Flash to see this player.

© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace